KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny

NOWAK, JACEK F.
Jacek F. Nowak
Poznań
Wydaw.AE w Poznaniu
2006
215 s. il. 24 cm.
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 25)
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1642-3119 25)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
978-83-7417-191-5
352:332.14](438)"1990/..."
3122 (to nie jest sygnatura)

Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe, gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezydent miasta. Urzędy gminne, miejskie. Władza lokalna.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (E.70346)
Syg.Ec.49338
Tylko na miejscu 11/01/2007 2001000703463 -
Rekord:
ISBN: