KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nabycie i ochrona własności /

oprac. Remigiusz Moszyński, Leopold Policha.
Warszawa :
Wydaw. Min. Sprawiedliwości,
1948.
27 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Popularyzacji Prawa 8)
1
brak wypożyczeń
347.2:332.2](438)
4643 (to nie jest sygnatura)

Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15183)
Syg.SA.15183
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000151834 -
Na miejscu
Rekord: