KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu /

Advanced information technologies for management
red. nauk. Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
2006.
359 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1134)
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu = 0324-8445 ; nr 1134)
1
brak wypożyczeń
Materiały z V konferencji nauk. "Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu NTIZ '2006".
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. ang., streszcz. ang., pol. przy ref., wstęp i spis treści także ang.
65.012.4:004.65](061)
3181 (to nie jest sygnatura)

Kierownictwo. Technika i metodyka kierowania. Informacja wewnątrzzakładowa. Droga służbowa. Kontrola kierownictwa.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Techniki informatyczne.
Systemy informacyjne zarządzania.
Zarządzanie -- informatyka.
Zarządzanie
informatyka.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (E.70362)
Sygnatura Ec.2396
Tylko na miejscu 15/01/2007 2001000703623 -
Na miejscu
Rekord: