KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu

Advanced information technologies for management
red. nauk. Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski
Wrocław
Wydaw. AE
2006
359 s. il. 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 0324-8445 nr 1134)
1
brak wypożyczeń
S.tytułowa, spis treści i wstęp także w jęz. ang. - Bibliogr. Streszcz. Summ.
65.012.4:004.65](061)
3181 (to nie jest sygnatura)

Kierownictwo. Technika i metodyka kierowania. Informacja wewnątrzzakładowa. Droga służbowa. Kontrola kierownictwa.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (E.70362)
Syg.Ec.2396
Tylko na miejscu 15/01/2007 2001000703623 -
Na miejscu
Rekord: