KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 1999-2004

wybór orzeczeń 1999-2004
oprac. Marek Antoni Nowicki.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawa Człowieka)
Kraków : | Warszawa :
"Zakamycze", | Biuro Informacji Rady Europy,
2005.
1541 s. : 24 cm.
1
brak wypożyczeń
83-7444-018-X
341.231.14:341.6](4)(094.8)
3323 (to nie jest sygnatura)

Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym).
(Europa).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14922)
Syg.SA.14922
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawa Człowieka
Tylko na miejscu 21/12/2013 2002000149220 -
Na miejscu
Rekord: