KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych : przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje /

przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje /
Ciszewski, Jan.
Jan Ciszewski.
Wyd. 5, wg stanu prawnego na 16 stycznia 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
844, [4] s. ; 22 cm.
2
brak wypożyczeń
83-7334-552-3
341.9:341.41/.42:343.13:347](094.4)
3184 (to nie jest sygnatura)

Międzynarodowe prawo prywatne. Prawa cudzoziemców.
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).

 Prawo cywilne -- Polska.
Prawo międzynarodowe karne -- formularze.
Prawo międzynarodowe prywatne -- legislacja.
Prawo międzynarodowe karne
Polska.
Prawo cywilne -- Polska -- formularze.
legislacja.
Umowy (prawo międzynarodowe prywatne).
Prawo międzynarodowe prywatne -- formularze.
formularze.
Polska
Prawo cywilne
Prawo międzynarodowe karne.
Prawo międzynarodowe prywatne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14953)
Syg.SA.14953
Tylko na miejscu 15/01/2007 2002000149534 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14265)
Syg.SA.14265
krótkoterminowe 18/03/2017 2002000142658 Zamów
Rekord: