KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych : przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje o wzajemności, wykazy placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz innych

: przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje o wzajemności, wykazy placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz innych
CISZEWSKI, JAN
Jan Ciszewski. -
Wyd.5, wg stanu prawnego na 16 stycznia 2006 r.
Warszawa :
"LexisNexis",
2006. -
844 s. ; 22 cm.
2
brak wypożyczeń
Wzory pism w wielu jęz.
83-7334-552-3
341.9:341.41/.42:343.13:347](094.4)
3184 (to nie jest sygnatura)

Międzynarodowe prawo prywatne. Prawa cudzoziemców.
(Teksty prawne. Kodelsy. Zbiory ustaw).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14953)
Syg.SA.14953
Tylko na miejscu 15/01/2007 2002000149534 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14265)
Syg.SA.14265
krótkoterminowe 18/03/2017 2002000142658 Zamów
Rekord: