KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 1 /

T. 1 /
pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej-Ptasznik, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii.
Białystok :
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
2006.
433 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 413-432.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
978-83-7431-086-4
316.7:316.356.4:316.64](4:438):316.347(438)]"1989/..."(061)
3208 (to nie jest sygnatura)

Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
(Europa).
(Polska).
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Obywatelstwo
Polska -- a Unia Europejska -- kultura
Tożsamość społeczna.
Unia Europejska -- a Polska -- kultura
kultura
Pluralizm kulturowy
Obywatelstwo -- Europa.
Etniczność.
a Unia Europejska
Stosunki międzyetniczne.
Europa.
Polska
a Polska
Pluralizm kulturowy -- Europa.
Unia Europejska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15415) Tylko na miejscu 16/01/2007 2002600154150 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: