KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 2 /

T. 2 /
pod red. Małgorzaty Bieńkowskiej-Ptasznik, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii.
Białystok :
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
2006.
416 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 399-416.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang. przy pracach.
978-83-7431-086-4
316.7:316.356.4:316.64](4:438):316.347(438)]"1989/..."(061)
3209 (to nie jest sygnatura)

Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
(Europa).
(Polska).
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Unia Europejska -- a Polska -- kultura
Polska -- a Unia Europejska -- kultura
Regiony przygraniczne -- aspekt społeczny.
Pluralizm kulturowy
kultura
a Unia Europejska
Etniczność.
Mniejszości
aspekt społeczny.
Europa.
Stosunki międzyetniczne.
Pluralizm kulturowy -- Europa.
a Polska
Polska
Regiony przygraniczne
Mniejszości -- Europa.
Unia Europejska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15416) Tylko na miejscu 16/01/2007 2002600154167 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: