KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona informacji niejawnych : nowe rozwiązania

: nowe rozwiązania
JĘDA, DOROTA
Dorota Jęda
[Stan prawny na dzień 16 czerwca 2005 r.].
Warszawa
Wydaw. Ubezpieczeń
2005
242 s. 21 cm.
(Kadry i Płace )
1
brak wypożyczeń
83-88864-29-7
342.72/.73:004.056.55](438)
810 (to nie jest sygnatura)

Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Równość obywatelska i polityczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność słowa. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14484)
Syg.SA.14484
Tylko na miejscu 21/12/2010 2002000144843 -
Na miejscu
Rekord: