KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona tytułu utworu w prawie polskim

TYLEC, GRZEGORZ
Grzegorz Tylec
Warszawa
"LexisNexis"
2006
193 s. 20 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr.
978-83-7334-607-9
347.77:347.78:351.751:050+070](438)
802 (to nie jest sygnatura)

Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14815)
Syg.SA.14815
krótkoterminowe 03/01/2007 2002000148155 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14440)
Syg.SA.14440
Tylko na miejscu 26/10/2006 2002000144409 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: