KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona znaków towarowych w Internecie

Antoniuk, Jarosław R.
Jarosław R. Antoniuk
Warszawa
"LexisNexis"
2006
270 s. 21 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7334-573-6
347.77/.78:343.533:004.738.5](438):341.22](07)
38 (to nie jest sygnatura)

Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14821)
Syg.SA.14821
Tylko na miejscu 26/05/2011 2002000148216 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14350)
Syg.SA.14350
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143501 -
Na miejscu
Rekord: