KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego /

red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski.
Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2006.
425 s. : il. ; 21 cm.
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 6)
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 6)
1
brak wypożyczeń
25 lat Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wydawnictwo jubileuszowe.
Bibliogr. przy rozdz.
83-7363-376-6
332.14"1989/...":005.44
3055 (to nie jest sygnatura)

Regionalna, terytorialna polityka gospodarcza. Planowanie gospodarcze. Planowanie terenowe. Prognozy gospodarcze.
Od 1989.

 Kraje Unii Europejskiej
Samorząd lokalny
Globalizacja
Społeczeństwo informacyjne -- aspekt ekonomiczny.
Globalizacja -- aspekt społeczny.
Zmiana społeczna.
polityka gospodarcza
Kraje Unii Europejskiej -- polityka gospodarcza -- 1990-.
Gospodarka regionalna.
aspekt społeczny.
aspekt ekonomiczny.
Rozwój gospodarczy.
Społeczeństwo informacyjne
Samorząd lokalny -- aspekt ekonomiczny.
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści - http://newkoha.bbob.pl:808/koha_upload/pdf/b88276.pdf

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107571) Tylko na miejscu 10/01/2007 2000301075712 -
Na miejscu
Rekord: