KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym oraz zestawienie literatury z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i procesowego /

Jodłowski, Jerzy (1909-2000).
Jerzy Jodłowski.
Według stanu na dzień 1.III.1976 r.
Warszawa :
Wydaw. Prawnicze,
1976.
100 s. ; 21 cm + + suplement.
(Biblioteka Palestry )
1
brak wypożyczeń
Suplement obejmuje okres od 1.I.1979 do 31.XII.1980.
347.91/.95(438):341.9](094.4)
4594 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15305)
Syg.SA.15305
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000153050 -
Na miejscu
Rekord: