KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Orzecznictwo i literatura do przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach : wg stanu publikacji na dzień 31.XII.1971 r. /

wg stanu publikacji na dzień 31.XII.1971 r. /
Garlicki, Stanisław
Stanisław Garlicki.
Warszawa :
Wydaw. Prawnicze,
1973.
178 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Palestry ; 1)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
347.41/.43(438)(094.8)
4578 (to nie jest sygnatura)

Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań. Odszkodowania.
(Polska).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo)

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15247)
Syg.SA.15247
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000152473 -
Na miejscu
Rekord: