KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Orzecznictwo i literatura do przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach /

Garlicki, Stanisław (prawnik).
Stanisław Garlicki.
Według stanu publikacji na dzień 31. XII. 1971 r.
Warszawa :
Wydaw. Prawnicze,
1973.
178 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Palestry 1)
(Biblioteka Palestry ; 1)
1
brak wypożyczeń
Wkładka do "Palestry", z. 2 z 1973 r.
347.41/.43(438)(094.8)
4578 (to nie jest sygnatura)

Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań. Odszkodowania.
(Polska).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo)

 Zobowiązania (prawo)
Polska
Zobowiązania (prawo) -- Polska -- orzecznictwo.
bibliografia.
Zobowiązania (prawo) -- Polska -- bibliografia.
orzecznictwo.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15247)
Syg.SA.15247
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000152473 -
Na miejscu
Rekord: