KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pamiętniki Polaków na Wschodzie : T. 1 /

Białoruś, Ukraina, Kazachstan - losy pokoleń.
T. 1 /
oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Budzyński.
Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego,
2006.
379, [2] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Tekst częśc. tł. z białorus., ros., ukr.
83-7378-208-7
94(438).082.5*:314.151.1(=162.1):929-051(438)"19"
439 (to nie jest sygnatura)

Działania radzieckie (stalinowskie) przeciw Polsce i obywatelom polskim. Wkroczenie wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. Internowania, deportacje, więzienia, obozy pracy (łagry). Katyń.
(Polska).
Wiek XX.

 Polacy -- Białoruś Zachodnia -- 20 w. -- biografie.
Polacy -- Ukraina -- 20 w. -- biografie.
Polacy -- Kazachstan -- 20 w. -- biografie.
Wojna światowa (1939-1945) -- deportacje z Polski -- relacje osobiste Polaków.
Mniejszości narodowe -- Kazachstan -- 20 w
Polacy za granicą -- Kazachstan -- 20 w
Kresy Wschodnie -- 1939-1945 (Wojna i okupacja) -- relacje osobiste Polaków.
Pamiętniki polskie -- konkursy i festiwale -- 21 w.
Pamiętniki polskie -- 20 w.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.15191) Tylko na miejscu 19/10/2006 2002600151913 -
Rekord: