KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pierwszy zlot korespondentów robotniczych i chłopskich : (materiały) /

(materiały) /
[aut. Stefan Staszewski i in.].
Warszawa
"Książka i Wiedza"
1950
51, [2] s. : il. ; 30 cm.
1
brak wypożyczeń
Aut. przemówień: Stefan Staszewski, Roman Zambrowski ; aut. referatu: Józef Cyrankiewicz.
94(438).083*:[323:32.019.5](438)"1949/1956"](093.2)
3610 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. Polska Ludowa 1944/1945-1989. PRL.
(Źródła urzędowe, oficjalne. Dokumenty i akta urzędowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.17763) Tylko na miejscu 31/01/2007 2002600177630 -
Na miejscu
Rekord: