KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pisma sądowe w sprawach cywilnych

Bladowski, Bogdan
Bogdan Bladowski.
Warszawa : | Kraków :
"Wolters Kluwer" ; | Zakamycze,
2006.
414 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa )
1
brak wypożyczeń
83-7444-274-3
347.95(438)(083)
3301 (to nie jest sygnatura)

Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku.
(Zestawienia. Tabele. Wzory. Przepisy).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14913)
Syg.SA.14913
Tylko na miejscu 18/01/2007 2002000149138 -
Na miejscu
Rekord: