KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej /

pod red. Henryka Bednarczyka.
Radom :
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,
2005.
256 s. : il., err. ; 24 cm.
(Biblioteka Pedagogiki Pracy t. 127)
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 127)
Bibliogr. przy rozdz.
83-7204-479-1
65.012:374.7:377:37.018.4](061)
Metody organizacji i zarządzania. Badania. Obserwacje. Próby. Symulacja. Analiza systemów. Formy organizacji. Współpraca.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Edukacja -- zarządzanie.
Edukacja
Edukacja permanentna.
zarządzanie.
Kształcenie zawodowe.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107256 Tylko na miejscu 29/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: