KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod red. Haliny Florkowskiej-Frančić, Mirosława Frančicia, Hieronima Kubiaka.
Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1979.
278 s. ; 22 cm.
(Biblioteka Polonijna ISSN 0138-094X 6)
(Biblioteka Polonijna ; 6)
1
brak wypożyczeń
Indeksy.
83-04-00235-3
94(438).078:[314.15-026.49(=162.1):327(438)]"19"
3612 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. I wojna światowa 1914-1918.
Wiek XX.

 Polacy -- za granicą -- 1900-1945.
Polska -- 1914-1918.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.110998) Tylko na miejscu 31/01/2007 2000301109981 -
Na miejscu
Rekord: