KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie media w jednoczącej się Europie : szanse i wyzwania /

szanse i wyzwania /
pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając.
BM - czytelnia - filologia polska (Medioznawstwo)
Kraków :
Universitas,
291, [4] ; 21 cm.
Zawiera wybór referatów przedstawionych na konferencji "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania", Kraków 6-7 października 2004 r.
83-242-0578-0
659.3/.4:7.097+050+070:341.22:347.78:351.751](4-67:438):32.019.5(438)"1989/..."](061)
Informacja masowa. Środki masowego przekazu.
(Kraje Unii Europejskiej).
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Mass media
Dziennikarstwo
konferencje.
aspekt polityczny
Polska
i mass media
prawo
Unia Europejska -- i mass media -- konferencje.
1990-
Mass media -- prawo -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Dziennikarstwo -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Mass media -- aspekt polityczny -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Unia Europejska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.106849) Tylko na miejscu 17/10/2006 2000301068493 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5182) miesięczne 11/06/2021 2000200051824 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5181) miesięczne 15/05/2014 2000200051817 Zamów
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.21881)
Sygnatura POL. Medioznawstwo 13
BM - czytelnia - filologia polska : Medioznawstwo
Tylko na miejscu 2001500218818 -
Na miejscu
Rekord: