KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Porównanie jako dowód :

polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999 /
red. nauk. Bogusław Bakuła ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A (LXXXIII Ukraina (Język, Historia, Kultu)
Poznań :
Wydawnictwo Naukowe UAM,
2001.
227 s. : il. ; 24 cm.
(Literaturoznawstwo Porównawcze - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 1505-201X Nr 2)
(Literaturoznawstwo Porównawcze / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1505-201X ; Nr 2)
1
brak wypożyczeń
Studia i szkice I Konferencji Komparatystycznej, Poznań, 6-8 grudnia 1999.
Bibliogr.
Teksty referatów w jęz. pol. i ukr. Streszcz. Summ. Zsfassung.
83-232-1113-2
94(438).07/.08(061):94(477)"18/19"(061)
2543 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. Okres zaborów (1795-1918).
(Materiały konferencyjne).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.21223)
Syg.LXXXIII/34
Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A : LXXXIII Ukraina (Język, Historia, Kultu
Tylko na miejscu 13/05/2008 2001500212236 -
Rekord: