KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Poselstwo polsko-litewskie do Moskwy w roku 1678 szczęśliwie przedsięwzięte, opisane przez naocznego świadka Bernarda Tannera : (Norymberga 1689) /

(Norymberga 1689) /
Legatio polono-lithuanica in Moscoviam potentissimi Poloniae Regis ac Reipublicae mandato et consensu Anno 1678 [...]
Tanner, Bernard Leopold František.
oprac. i wstępem poprzedził Aleksander Strojny ; z jęz. łac. przełożyli Michał Rzepiela i Aleksander Strojny.
Kraków :
Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",
2002.
402 s., [4] k. tabl. złoż. : faks. ; 18 cm.
1
brak wypożyczeń
Na s. [267]-402 faks. oryginału.
83-88737-11-2
821.162.2-94:327(438:470)]"1678"(093.3):929-052(438)"16"Tanner, B. L. F.
3962 (to nie jest sygnatura)

Literatura polska. - Kroniki, pamiętniki historyczne.
1678 rok.
(Źródła literackie. Kroniki. Pamiętniki).

 stosunki zagraniczne
Polska -- stosunki zagraniczne -- Rosja -- 17 w. -- relacje osobiste.
opisy i relacje z podróży
Rosja -- stosunki zagraniczne -- Polska -- 17 w. -- relacje osobiste.
Polska
Tanner, Bernard Leopold František
17 w.
Rosja -- opisy i relacje z podróży -- 17 w.
Rosja
Tanner, Bernard Leopold František -- biografie.
relacje osobiste.
biografie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107976) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301079765 -
Na miejscu
Rekord: