KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne /

Chorąży, Krzysztof.
Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel.
Wyd. 3.
Kraków :
Kantor Wydawniczy "Zakamycze",
2005.
371, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka - Zakamycze )
(Seria Akademicka )
Bibliogr. s. 363-364 i przy rozdz. Skorowidz.
Dla studentów prawa i administracji.
83-7444-197-6
351.077.3:351.95](438)(075.8)
Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- Polska -- podręczniki akademickie.
Polska
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
Postępowanie sporno-administracyjne
Postępowanie administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
Sądy administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.
Postępowanie sporno-administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
Sądy administracyjne
Postępowanie administracyjne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14899)
Sygnatura SA.14899
Tylko na miejscu 17/01/2007 2002000148995 -
Na miejscu
Rekord: