KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadminstracyjne

Chorąży, Krzysztof
Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel.
Wyd.3.
Kraków :
"Zakamycze",
2005.
371 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
83-7444-197-6
351.077.3:351.95](438)(075.8)
3264 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14899)
Syg.SA.14899
Tylko na miejscu 17/01/2007 2002000148995 -
Na miejscu
Rekord: