KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pozycja prawna stanu szlacheckiego :

materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa, Szklarska Poręba, 11-13 lipca 2003
[red. nauk. Piotr Jurek] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa.
Wrocław :
Wydaw. Uniw. Wrocławskiego,
2004.
216 s. ; fot. : 23 cm.
1
brak wypożyczeń
83-88166-75-1
347.15/17(438+4):94(438)::323.31+94(=411.21)::323.31](061)
3014 (to nie jest sygnatura)

Osoby fizyczne. Okoliczności wpływające na ich status prawny. Ubezwłasnowolnienie cywilne.
(Polska - Europa).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14867)
Syg.SA.14867
Tylko na miejscu 08/01/2007 2002000148674 -
Rekord: