KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pragmatik der Demonstrativpronomina in den iberoromanischen Sprachen /

Jungbluth, Konstanze
Konstanze Jungbluth.
Księgozbiór IFG (SIL) podstawowy (Językoznawstwo ogólne)
Tübingen :
Max Niemeyer,
2005.
VII, 256 s. : il. ; 23 cm.
(Beihefte zur Zeitschrift fũr Romanische Philologie, 0084-5396 ; Band 329)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
3-484-52329-8
811.134.2'367.626:811.134.3'367.626:811.134.3(81)'367.626]=112.2
4282 (to nie jest sygnatura)

Język hiszpański - zaimki, prononima.
=język niemiecki

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (G.18310)
Księgozbiór IFG (SIL) podstawowy : Językoznawstwo ogólne
Tylko na miejscu 10/02/2007 2001900183105 -
Na miejscu
Rekord: