KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe /

teksty źródłowe /
pod red. Sylwii Jarosz-Żukowskiej ; wybór i oprac.: Sylwia Jarosz-Żukowska, Agnieszka Wojtatowicz, Łukasz Żukowski.
Stan prawny na 1 kwietnia 2002 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawa Człowieka)
Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
2002.
427 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2380)
(Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego )
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2380)
(Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego )
3
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. [419]-424.
83-229-2230-2
341.231.14(094.4)
2776 (to nie jest sygnatura)

Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym).
(Teksty prawne. Kodeksy. Zbiory ustaw).

 Prawa człowieka -- legislacja.
legislacja.
Prawa człowieka

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14696)
Sygnatura SA.14696
krótkoterminowe 17/09/2019 2002000146960 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14040)
Sygnatura SA.14040
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawa Człowieka
Tylko na miejscu 08/01/2007 2002000140401 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.11819)
Sygnatura SA.11819
krótkoterminowe 25/10/2013 2002000118196 Zamów
Rekord: