KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz

: komentarz
Bogusław Dauter [i in.]
[Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.].
Kraków
"Zakamycze"
2005
680 s. 21 cm.
(Komentarze - Zakamycze )
(Komentarze Zakamycza )
1
brak wypożyczeń
83-7444-113-5
351.077.3(438)(094.5.07)
315 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie administracyjne. Egzekucja administracyjna. Postępowanie egzekucyjne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14373)
Syg.SA.14373
Tylko na miejscu 18/10/2006 2002000143730 -
Na miejscu
Rekord: