KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Problem niedostosowania społecznego - oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej /

pod red. Ryszarda Kościelaka ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
Słupsk :
Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej,
2006.
244 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
83-7467-081-9
376-058.53:364.6](438)"1989/..."(061)
3207 (to nie jest sygnatura)

Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja.
(Polska).
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Młodzież społecznie zaniedbana
Młodzież społecznie zaniedbana -- konferencje.
Więźniowie -- resocjalizacja -- konferencje.
Socjalizacja -- konferencje.
Socjalizacja
Zaniedbani społecznie
Zaniedbani społecznie -- konferencje.
Więźniowie
resocjalizacja
konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107587) Tylko na miejscu 16/01/2007 2000301075873 -
Na miejscu
Rekord: