KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Protokół Pierwszego Plenarnego Posiedzenia Krajowej Rady Narodowej, Warszawa 31.XII 1943 R. / 1. I 1944 R.

[Warszawa] :
Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej,
[1947].
[2], VII, 64,[2] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Wydano w trzecią rocznicę ukonstytuowania się Krajowej Rady Narodowej.
94(438).082:[328:323](438)"1939/1945"](093.2)
3636 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945. Zagadnienia ogólne. Działalność polityczna i wojskowa.
(Źródła urzędowe, oficjalne. Dokumenty i akta urzędowe).

 Polska. -- Krajowa Rada Narodowa.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.17764) Tylko na miejscu 02/02/2007 2002600177647 -
Na miejscu
Rekord: