KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przygotowanie, realizacja i ocena reformy instytutowej w szkołach wyższych /

Jabłecka, Julita.
Julita Jabłecka-Gębka ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
Warszawa :
Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego,
1979.
248, [1] s. ; 24 cm.
(Dokumenty, Informacje, Bibliografie )
(Dokumenty, Informacje, Bibliografie )
153 książka IPNPTiSzW.
378.096:378.091.2-057.4:378.091.3::001.895:316.422](438)
Wydziały szkół wyższych. Fakultety. Sekcje. Instytuty.
(Polska).

 1945-1990.
Uniwersytety i uczelnie -- reorganizacja -- Polska -- 1945-1990.
Uniwersytety i uczelnie
reorganizacja
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (Pd.5585) Tylko na miejscu 21/12/2006 2002200055857 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (Pd.18093) Tylko na miejscu 27/11/2006 2002200180931 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (ANS.144817)
Sygnatura 37.2/J-11
Tylko na miejscu 2004601448177 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (ANS.140786)
Sygnatura 37.2/J-11
Tylko na miejscu 2004601407860 -
Na miejscu
BG Biblioteka Główna (Z.43323)
Sygnatura Z.43323
Tylko na miejscu 21/12/2006 2000300433230 -
Na miejscu
Rekord: