KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Quantum probability /

ed. of the vol. Marek Bożejko, Wojciech Młotkowski, Janusz Wysoczański ; Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics.
BG - Podręczny księgozbiór - seria Banach Center Publications
Warszawa :
Instytut Matematyczny PAN,
2006.
438 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
(Banach Center Publications ISSN 0137-6934 73)
(Banach Center Publications ; 0137-6934 ; vol. 73)
Ze wstępu: this vol. collects the papers presented at the 25th QP Conference on Quantum Probability and Related Topics, held in Będlewo, Poland, June 20-26, 2004.
Bibliogr. przy ref.
530.145:519.21](061)=111
Teoria kwantów. Fizyka kwantowa.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=język angielski

 Teoria kwantowa -- konferencje.
Rachunek prawdopodobieństwa -- konferencje.
Procesy stochastyczne
Teoria kwantowa
Fizyka matematyczna -- konferencje.
Fizyka matematyczna
Rachunek prawdopodobieństwa
Procesy stochastyczne -- konferencje.
konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG N.18931 BG - Podręczny księgozbiór - seria Banach Center Publications :
N.18821/73
Tylko na miejscu 22/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: