KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
[oprac. red. Ewa Wosik ; Fundacja Rektorów Polskich].
Warszawa :
[Instytut Społeczeństwa Wiedzy],
2005.
63 s. ; 24 cm.
(Monografie Fundacji Rektorów Polskich )
(Monografie Fundacji Rektorów Polskich )
Nazwa wydaw. wg bazy ISBN.
83-920536-8-0
347.78:378.22:378.245](438)
Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze.
(Polska).

 Rozprawy akademickie -- prawo -- Polska.
Rozprawy akademickie
Prawo autorskie -- Polska.
Prawo autorskie
Polska.
prawo

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji SA.14828 SA.14828 Tylko na miejscu 03/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: