KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Reforms in the Middle East : how can Europe and the US contribute? : 133th Bergedorf Round Table, March, 17-19, 2006, Washington, D. C. /

how can Europe and the US contribute? : 133th Bergedorf Round Table, March, 17-19, 2006, Washington, D. C. /
[ed. Thomas Weihe ; transl. Joanna Meyer-Spasche].
Hamburg :
Edition Körber-Stiftung,
141, [3] s. : il. ; 25 cm.
Indeks.
3-89684-362-1
327.56/.57(4+73:5-15)(061)=111
Łagodzenie napięć międzynarodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych. Współistnienie pokojowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
(Europa).
(Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. USA).
(Bliski (Środkowy) Wschód).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
=Język angielski.

 Bliski Wschód -- 1993- -- konferencje.
Stosunki międzynarodowe
Bliski Wschód
Stosunki międzynarodowe -- 2001- -- konferencje.
1993-
2001-
konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Biblioteka Główna Z.107539 Tylko na miejscu 10/01/2007 -
Na miejscu
Rekord: