KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rodziny własne wychowanków domów dziecka /

Kazubowska, Urszula.
Urszula Kazubowska.
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2006.
270 s. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 t. 613)
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (687) 613)
3
brak wypożyczeń
Bibliogr.
Summ.
83-7241-532-3
316.344-058.862:316.811/.815](438)"2004/..."(07)
3338 (to nie jest sygnatura)

Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów. Zróżnicowanie w zależności od czynników ekonomicznych, stanu posiadania, zawodu, wykształcenia i wiedzy (m.in. intelektualiści, analfabeci), autorytetu i władzy (m.in. elity, klasy rządzące), statusu prawnego (np. niewolnicy, osoby specjalnie uprzywilejowane).
-Sieroty.
(Polska).
Od 2004.
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107535) Tylko na miejscu 19/01/2007 2000301075354 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Pd.18516) miesięczne 2002200185165 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Pd.18166) miesięczne 12/06/2014 2002200181662 Zamów
Rekord: