KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje : materiały z konferencji "Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczypospolita wielu narodów i jej tradycje", Kraków 15-17 IX 1997 r. /

materiały z konferencji "Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczypospolita wielu narodów i jej tradycje", Kraków 15-17 IX 1997 r. /
pod red. Andrzeja K. Link-Lenczowskiego i Mariusza Markiewicza.
Kraków :
Historia Iagellonica,
1999.
260 s. : portr. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Bibliogr. prac Józefa Andrzeja Gierowskiego s. [227]-257.
83-909177-8-5
94(438).03/.04:323.15]"16/17"(061)(082.1)
3966 (to nie jest sygnatura)

Historia Polski. Dynastia Jagiellonów (1386-1572).
Wiek XVII/XVIII.

 (1922-2006)
Saksonia (Niemcy ; land)
konferencje.
1500-1795
Polska -- stosunki międzyetniczne -- 1500-1800 -- konferencje.
18 w.
bibliografia.
Gierowski, Józef Andrzej
Saksonia (Niemcy ; land) -- 18 w. -- konferencje.
Polska
stosunki międzyetniczne
Polska -- 1500-1795 -- konferencje.
1500-1800
Gierowski, Józef Andrzej -- (1922-2006) -- bibliografia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107980) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301079802 -
Na miejscu
Rekord: