KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorząd robotniczy w PRL /

Samorząd robotniczy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Rabska, Teresa (1926-2018).
Teresa Rabska.
Poznań :
Państwowe Wydaw. Naukowe,
1962.
229 s. ; 24 cm.
(Prace Komisji Nauk Społecznych - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ISSN 0079-4716 t. 10, z. 1)
(Prace Komisji Nauk Społecznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 10, z. 1)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 208-216.
Praca wydana z zasiłku Polskiej Akademii Nauk
Streszcz. niem.
331.107(438)"1945/1989"
2950 (to nie jest sygnatura)

Współzarządzanie w zakładzie. Demokracja wewnątrzzakładowa. Narady robocze. Udział pracowników w zarządzaniu. Rady pracownicze. Samorząd pracowniczy. Partycypacja pracownicza.
(Polska).
Od 1945 do 1989 r.

 Samorząd pracowniczy -- Polska -- 1945-1990.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.17722) Tylko na miejscu 03/01/2007 2002600177227 -
Na miejscu
Rekord: