KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r. /

materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r. /
Samorząd terytorialny Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej
pod red. Jerzego Korczaka.
Wrocław :
Biuro Rady Miejskiej Wrocławia : | "Aksel",
2005.
[4], 183 s. ; 28 cm.
1
brak wypożyczeń
U dołu s. tyt.: "Wrocław miastem spotkań".
83-919528-3-5
352(438)"1990/..."(061)
2860 (to nie jest sygnatura)

Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe, gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezydent miasta. Urzędy gminne, miejskie. Władza lokalna.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Samorząd lokalny
Polska
Samorząd lokalny -- Polska -- 1990- -- konferencje.
konferencje.
1990-

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14721)
Syg.SA.14721
Tylko na miejscu 29/10/2013 2002000147219 -
Na miejscu
Rekord: