KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorząd terytorialny a kultura : zagadnienia administracyjnoprawne /

zagadnienia administracyjnoprawne /
Sługocki, Janusz.
Janusz Sługocki.
Bydgoszcz :
Wydawnictwo JANUS,
1998.
111 s. ; 21cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 47-50.
342.25:351.85](438)"1989/..."
2717 (to nie jest sygnatura)

Centralizacja i decentralizacja. Samorząd terytorialny (lokalny). Organy terenowe władzy państwowej.
(Polska).

 Dobra kultury -- ochrona -- Polska -- 1990-.
Administracja publiczna
Samorząd lokalny -- prawo -- Polska -- 1990-.
Obiekty kulturalne
1990-.
Obiekty kulturalne -- prawo -- Polska -- 1990-.
Nadzór administracyjny -- Polska -- 1990-.
Polska.
Nadzór administracyjny
ochrona
Dobra kultury
Administracja publiczna -- Polska -- 1990-.
prawo
Dobra kultury -- prawo -- Polska.
Samorząd lokalny
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14768)
Sygnatura SA.14768
Tylko na miejscu 28/12/2006 2002000147684 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14686)
Sygnatura SA.14686
krótkoterminowe 19/12/2006 2002000146861 Zamów
Rekord: