KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorządowe prawo wyborcze : [komentarz]

: [komentarz]
Kazimierz W. Czaplicki [i in.]
Stan prawny na 15 czerwca 2006 r., uwzględnia zmiany mające zastosowanie do kadencji 2006-2010.
Warszawa
Wolters Kluwer Polska - "ABC"
2006
535 s. 21 cm.
(Komentarz - ABC )
(Komentarz )
1
brak wypożyczeń
Na grzb. podtyt.: komentarz.
83-7416-795-5
342.8:352/353](438)(094.5.07)
3102 (to nie jest sygnatura)

Prawo wyborcze. Prawo głosowania.Systemy wyborcze.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14793)
Syg.SA.14793
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000147936 -
Na miejscu
Rekord: