KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej :

(zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Gluchołazach 25-26 XI 2005 r.) = Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii : (Soubor příspevků ze studentskěho fora z konference v Opavě 26-27.11.2004 a Glucholazech 25-26.11.200
pod red. Adama Drosika ; Uniwersytet Opolski.
Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
2006.
201 s. : il. ; 21 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
Tekst w jęz. pol. i czes.
83-7395-214-4
316.422:338.24.021.8:316.647.8:316.346.3-053.6](438:437)"1989/..."(061)
3577 (to nie jest sygnatura)

Reforma. Transformacja. Innowacje. Modernizacja. Postęp. Postęp naukowo-techniczny.
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
(Polska).
(Czechosłowacja (do 1992)).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
CDE Biblioteka Główna (CDE.1675) Tylko na miejscu 31/01/2007 2000600016751 -
Na miejscu
Rekord: