KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Soziale Welten und kommunikative Stile : Festschrift fűr Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag /

Festschrift fűr Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag /
hrsg. Wilfried Schütte, Inken Keim.
Tübingen :
Gunter Narr Verlag,
2002.
566 s. : il. ; 24 cm.
(Studien zur Deutschen Sprache, 0949-409X ; Band 22)
1
brak wypożyczeń
Jeden art. w jęz. ang.
Bibliogr.
3-8233-5152-4
81'37:811.112.2'276:316.77](082.1)=112.2
4067 (to nie jest sygnatura)

Leksykologia.
(Zbiory prac różnych autorów).
=język niemiecki

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (G.18354) Tylko na miejscu 10/02/2007 2001900183549 -
Na miejscu
Rekord: