KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sponsorowanie w radiu i telewizji /

Mika, Iwona Beata (1972- ).
Iwona Beata Mika.
Kraków :
Uniwersytet Jagielloński : | Kantor Wydawniczy Zakamycze,
cop. 2005.
306 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ z. 92)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Na dokumencie ISSN 0137-236X poprzedniej nazwy serii : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.
Bibliogr.
347.4:351.75:654.195+654.197](438:4-67):341.22
3143 (to nie jest sygnatura)

Prawo o zobowiązaniach. Umowy.
(Polska:Unia Europejska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16560)
Syg.SAc.39
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000165602 -
Na miejscu
Rekord: