KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Studia historycznoprawne /

pod red. Alfreda Koniecznego.
Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
465 s. : wykr. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 298)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2887)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 2887.
Zsfassung.
83-229-2759-2
34(082.1)(091)"18/19"
1273 (to nie jest sygnatura)

Nauki prawne. Prawo.
Wiek XIX/XX.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
(Opracowania historyczne).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SAc Bibl. Wydz. Prawa i Admin. - wydaw. ciągłe (SAc.6970)
Syg.SAc.133/298
Tylko na miejscu 08/11/2006 2004800069708 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.32866)
Syg.Cg.103
Tylko na miejscu 08/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: