KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod red. nauk. Jerzego Kranza ; [zesp. aut. Jan Barcz et al. ; Katedra Prawa Europejskiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie].
Warszawa :
Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza,
2006.
242 s. ; 21 cm.
(Polska w Unii Europejskiej - Prawo i Praktyka Gospodarcza )
(Polska w Unii Europejskiej )
1
brak wypożyczeń
Nazwa instytucji sprawczej w formule cop.
Spis treści również ang.
83-60201-21-8
341.12(4-67)"1989/..."
2686 (to nie jest sygnatura)

Organizacje międzynarodowe z zachowaniem suwerenności państwowej członków.
(Unia Europejska).

 Europa -- zjednoczenie -- 1990-.
Europa
zjednoczenie
Prawo europejskie i prawo krajowe
Narodowość.
Prawo europejskie i prawo krajowe -- 1990-.
Kraje Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej -- polityka i rządy.
Suwerenność.
1990-.
polityka i rządy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14674)
Sygnatura SA.14674
Tylko na miejscu 04/05/2017 2002000146748 -
Na miejscu
Rekord: