KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Świadczenia przedemerytalne : komentarz

: komentarz
MACIEJKO, WOJCIECH
Wojciech Maciejko
[Stan prawny : luty 2006].
Warszawa
C.H. Beck
2006
XX, 378 s. 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
83-7483-064-6
349.3:369.5](438)(094.5.07)
759 (to nie jest sygnatura)

Prawo socjalne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14426)
Syg.SA.14426
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144263 -
Na miejscu
Rekord: