KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Swoje i cudze : kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 2, Słowiańszczyzna Wschodnia /

kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich.
Słowiańszczyzna Wschodnia
T. 2, Słowiańszczyzna Wschodnia /
red. Czesław Andruszko, Bogusław Zieliński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań :
Wydawnictwo Naukowe UAM,
2005.
164 s. ; 24 cm.
(Filologia Słowiańska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 1429-7612 nr 17)
(Seria Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1429-7612 ; nr 17)
Pokłosie konferencji zorganizowanej pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Sportu w 2004 r. przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Część prac ros. Streszcz. pol. i ros.
Alfabet częśc. cyryl.
83-232-1538-3
821.161.1(091)"18/19":821.111(417)(091)"1914/1918"](061)
Historia literatury rosyjskiej.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Przestrzeń -- w literaturze -- konferencje.
konferencje.
Literatura słowiańska -- tematy, motywy -- konferencje.
tematy, motywy
cywilizacja
Literatura słowiańska
Kraje słowiańskie
Kraje słowiańskie -- cywilizacja -- konferencje.
w literaturze
Przestrzeń

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.106911) Tylko na miejscu 19/10/2006 2000301069117 -
Na miejscu
Rekord: