KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 5, Miejsca święte w epoce późnego antyku

Miejsca święte w epoce późnego antyku
T. 5, Miejsca święte w epoce późnego antyku
pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, Daniela Próchniaka.
Lublin :
Tow.Nauk.KUL,
[cop.2005]. -
464 s., [1] k. złoż. : fot., il. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 121)
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Kat. Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej TN KUL, 121)
1
brak wypożyczeń
Riass. Summ.
83-7306-275-0
94(38)::008+94(37)::008:281.1:246:235.3](061)
233 (to nie jest sygnatura)

Historia kultury Grecji, Hellady.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107015) Tylko na miejscu 17/10/2006 2000301070151 -
Na miejscu
Rekord: