KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Chmaj, Marek (1969- ).
Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło.
Wyd.2 uzup. i poszerz.
Kraków :
"Zakamycze" ;
2005.
211 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7444-260-3
324:342.8](438)"1989/..."
3279 (to nie jest sygnatura)

Wybory. Referendum. Plebiscyt.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14896)
Syg.SA.14896
Tylko na miejscu 19/06/2010 2002000148964 -
Na miejscu
Rekord: