KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Tendencies in literature, culture and language /

ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2005.
154, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 14)
(Anglica, 0860-5734 ; 14)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy pracach.
83-235-0142-4
821.111(091):821.111(73)(091)+81'25](082.1)=111
2833 (to nie jest sygnatura)

Literatura angielska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 Język angielski
Literatura angielska -- historia i krytyka.
Literatura amerykańska
Literatura angielska
historia i krytyka.
Język angielski.
Literatura amerykańska -- historia i krytyka.
Język angielski -- tłumaczenie na język polski.
tłumaczenie na język polski.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.526) Tylko na miejscu 20/01/2014 2002700005260 -
Na miejscu
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.470)
Sygnatura Ac.247/14
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: