KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Teoria poznania materializmu dialektycznego = The Theory of Knowledge of Dialectic Materialism (próba usystematyzowania i rozbioru) = ( Trial of systematization and analysis)

(próba usystematyzowania i rozbioru) = ( Trial of systematization and analysis)
Narcyz Łubnicki
Lublin Nakł.UMCS 1946
3718 (to nie jest sygnatura) 
Rodzaj dokumentu:
Wydaw. ciągłe w tym czasopisma


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Hc Bibl. Humanistyczna - wydaw. ciągłe w trakcie opracowania 05/02/2007 -
Rekord: