KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Teoria poznania materializmu dialektycznego : próba usystematyzowania i rozbioru = The theory of knowledge of dialectic-materialism : trial of systematization and analysis /

próba usystematyzowania i rozbioru = The theory of knowledge of dialectic-materialism : trial of systematization and analysis /
Theory of knowledge of dialectic-materialism
Łubnicki, Narcyz (1904-1988).
Narcyz Łubnicki.
Lublin :
nakł. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej z zasiłku Prezydium Rady Ministrów,
1946.
S. 122-186, [2] ; 26 cm.
2
brak wypożyczeń
Nadb.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. 1, nr 2 (1946).
Opis wg nagł. i okł.
3718 (to nie jest sygnatura) Teoria poznania -- 20 w.
20 w.
Teoria poznania
Materializm dialektyczny.
Materializm dialektyczny

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Hc Bibl. Humanistyczna - wydaw. ciągłe w trakcie opracowania 05/02/2007 -
H Biblioteka Humanistyczna (F.2283) Tylko na miejscu 2002500022832 -
Na miejscu
Rekord: