KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja /

Kulmatycki, Lesław (1951- ).
Lesław Kulmatycki.
BM - czytelnia - kultura fizyczna i promocja zdrowia (Relaksacja)
Wrocław :
Wydawnictwo AWF,
1997.
121 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
(Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ISSN 0239-6009 z. 53)
(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 0239-6009 ; z. 53)
Bibliogr. s. 87-97.
83-87389-11-0
613.7:615.851:613.86:316.7](94+438)"1945/..."
Higiena wypoczynku. Gimnastyka. Zmęczenie. Wyczerpanie. Bezsenność.
(Australia +Polska).

 aspekt psychologiczny.
Joga -- aspekt psychologiczny.
Relaksacja -- ocena.
Radża joga.
ocena.
Joga
Relaksacja

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM WF.7953 miesięczne Zamów
BM WF.6435 miesięczne Zamów
BM WF.6434 BM - czytelnia - kultura fizyczna i promocja zdrowia : Relaksacja
Relaksacja 07
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: